Loading...
 

bizowaz

BIZOWAZ 📲 bizowaz.com 📲 vk.com/bizowaz http://youtube.com/bizowaz
1,553 posts
12,646 followers
38 following

Maksat tuwakow 🎤

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 0 star 36 7 hours ago

Yssy günleri aşa gyzmakdan nähili goranmaly?! saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň kadalaryny we maslahatlaryny taýýarlady.

hünärmenler tomsuna günüň täsiri bilen adam bedeninde ýaşaýyş üçin zerur bolan maddalaryň emele gelýändigini belleýärler. bedende suw-duz çalşygy işjeňleşýär, derlemek arkaly deri örtüginiň üsti bilen köp mukdarda suwuklyk çykýar. bedeniň kadaly ýagdaýda saklanmagy üçin günüň dowamynda 1,5 — 2 litr mukdarda suw içmeli. kakadylan miweleri iýmek hem-de ter miweleriň şirelerini içmek peýdalydyr. günüň dowamynda iýilýän iýmit ýokumly hem-de ýeňil özleşdirilýän bolmalydyr. ⠀

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 0 star 46 17 hours ago

Mähri p. we mergen a. 🎤

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 0 star 127 Yesterday

Azat donmezow 🎤

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 1 star 93 Yesterday

Bu binañ adyny bilÿäñizmi? 😬

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 7 star 52 Yesterday

Mekan atayew 🎤

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 1 star 51 Yesterday

Palwan halmyradow “dostlyk”

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 14 star 364 Yesterday

Nesip bolsa ÿakyn gunlerde bu yigit bilen “efir” bašlanar 😎 janly sesli aydymlary kusan bolsanyz “like” ♥️ sizden💪🏻 ⠀
aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 6 star 104 Yesterday

Mähri p. we firyuza toÿdan pursatlar 👏

aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 2 star 124 Yesterday

“bagt köšgi” 🇹🇲 ⠀
👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 2 star 49 Yesterday

Mekan atayew we bu tesla “yuregime giray” atly aÿdymyna diñleÿjileri üçin šekilli aÿdym taÿarlap ÿetirdi, biziñ youtube.com/bizowaz sahypamyzda tomaša edip bilersiñiz.
aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following

comment 3 star 131 Yesterday

Firyuza “yalan” atly aÿdymyna diñleÿjileri üçin üÿtgešik šekilli aÿdym taÿarlap ÿetirdi, biziñ youtube.com/bizowaz sahypamyzda tomaša edip bilersiñiz.
aÿdymçy 🇹🇲 | singer 🇺🇸 | 歌手🇨🇳

👉🏻 like bas ❤️
👉🏻 pikiriñi ÿaz ✍🏻
👉🏻 agza bol täzelikleri birinji bilen bil ✅ @bizowaz 👉🏻 aÿdymlary ÿükle bizowaz.com 📲

#bizowaz #dinle #yukle #paylash #aydymchylar #turkmenistan #ashgabat #mary #lebap #dashoguz #balkan #ahal #hakykat #soyguliaydymlar #singer #music #numberone #love #life #durmush #tazelikler #top10 #top1 #photo #instagram #vk #imo #line #twitter #following @firyuzarozyyewa

comment 2 star 135 2 days ago