Loading...
Instagram Public Photos with #2ok

500 anh em tín đồ 3ce đâu roài bay vào đây bay bào đây nàooo 👏😻 xinh xuất sắc luon nạ nạ 😻😻😻 ➖ set 3ce 6 cây ➖

giá : 130.ooo / 1 set 😻

nghĩ sao nguyên set 6 cây mà có #130k thôii nạ 😳 bỡ ngỡ bàng hoàng luôn rẻ gì rẻ dữ 😂🔥 👉 6 cây mà chỉ #130 tính ra mới #2ok một em thôi nà mà ở ngoài bán lẻ cũng từ #4ok đến #6ok v là quá hời luônn 😋 👉 màu thì xinh bần bật luônn đó ạ 😻 dễ dùng dễ xài luôn nạ ❤️ 👉 đi chơi , đi học , đi lễ đều thoa đc luônnn 🔥😍

comment 0 star 0 7 hours ago

❌polo #1ok ❌tee màu #2ok - đặc biệt #5ok/3 áo 😭😭😭😭
⛔️hàng vẪn Đang ĐƯỢc fill liên tỤc nha mng Ơiiii , đến sau cũng không sợ hết hàng nèeeee

comment 8 star 314 Yesterday

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok⛔️
🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 12 star 256 Yesterday

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok⛔️
🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 0 star 34 Yesterday

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok⛔️
🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 0 star 28 Yesterday

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok⛔️
🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 0 star 33 2 days ago

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok⛔️
🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 13 star 273 2 days ago

🔥🔥tin ĐƯỢc không⁉️⁉️
⛔️big sale hoành tráng chỈ tỪ #1ok 🔥🔥shopping không lo “cháy ví” - duy nhẤt 01 ngày thỨ ba (19.06) - 10:30 to 20:30 😆😆
🔴mng ĐỌc kĨ bẢng giá chi tiẾt nhé🔴 ✅tee màu unisex #2ok / áo - combo #5ok / 3 áo
✅polo shirt hơn 100 mẪu chỉ #1ok / áo
✅khui mỚi tee trẮng usa #6ok / áo
✅somi nhung vintage #5ok / áo
✅yẾm jean usa #5ok ✅baseball jacket #1ook 👉chỈ cẦn mang #1ook đến shop là có thể sắm được rất nhiều đồ nhé ạaaaa🧡 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 2 star 168 2 days ago

Soạn kho ra còn nhiều đồ quá nên ngày mai bọn mình quyết định vẫn tiếp tục sale nhee, toàn là đồ mới treo ko nha - ngày mai giá vẫn như cũ mà còn treo mới thêm yếm và polo nèee 🛵🛵
⛔️polo shirt sale ĐỒng giá #2ok - combo 3c only #5ok (giá cũ #6ok)
⛔️somi nhung vintage sale ĐỒng giá #8ok (giá cũ #13ok)
⛔️tee trẮng sale ĐỒng giá #4ok - combo 3c #1ook (giá cũ #6ok)
⛔️baseball jacket sale ĐỒng giá #18ok (giá cũ #29ok)
⛔️yẾm jeans sale ĐỒng giá
giá #1ook 💥chương trình ngày mai quá hấp dẫn đúng không ạ, cùng tag bạn bè ghé shop ngay nhéeee💥💥 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 2 star 90 6 days ago

Soạn kho ra còn nhiều đồ quá nên ngày mai bọn mình quyết định vẫn tiếp tục sale nhee, toàn là đồ mới treo ko nha - ngày mai giá vẫn như cũ mà còn treo mới thêm yếm và polo nèee 🛵🛵
⛔️polo shirt sale ĐỒng giá #2ok - combo 3c only #5ok (giá cũ #6ok)
⛔️somi nhung vintage sale ĐỒng giá #8ok (giá cũ #13ok)
⛔️tee trẮng sale ĐỒng giá #4ok - combo 3c #1ook (giá cũ #6ok)
⛔️baseball jacket sale ĐỒng giá #18ok (giá cũ #29ok)
⛔️yẾm jeans sale ĐỒng giá
giá #1ook 💥chương trình ngày mai quá hấp dẫn đúng không ạ, cùng tag bạn bè ghé shop ngay nhéeee💥💥 ❌ĐẾn càng sỚm càng nhiỀu hàng ĐẸp nha mng Ơiiii
❌hàng sale shop không nhẬn ĐỔi/trẢ nên mng vui lòng kiểm tra kĩ trước khi thanh toán🤑🤑
❌không áp dụng cho mua hàng online

comment 2 star 101 1 weeks ago

Poker park.
#avoltecapitanogliimprevisti #2ko #2ok
#domaniandrameglio
#papàsioccupaditutti

comment 0 star 0 1 weeks ago

180612 gordon - rock'n life event
多點舞台活動就好了 喜歡看着你在台上發光的樣子❤️ #bop #gordon #2ok #gordon2ok #gordonip #captaing #nothingtosay #iamwhoiam #ntsiamwhoiam #takemehigher
#天堂鳥 #bop天堂鳥 #葉灝基

comment 0 star 11 1 weeks ago

🔴lột mụn đầu đen #goodbye #blackhead #ciracle🔴
-
giá: #2ok/miếng lẻ😘
-
miếng dán lột mụn đầu đen goodbye blackhead ciracle là miếng dán 100% cotton thấm đẫm tinh chất serum để lột mụn đầu đen, và các bụi bẩn trên da nhất là vùng mũi, không gây tổn hại đến bề mặt da nhờ cơ chế serum thẩm thấu qua lỗ chân lông phá hủy liên kết của mụn khiến chúng b**g ra một cách dễ dàng.

ngoài mụn đầu đen thì goodbye blackhead ciracle còn đánh bay được cả các loại mụn cám li ti nữa. sau khi đắp lên những vùng có mụn cám, bạn cũng dùng que gạt phần mụn đi 1 cách dễ dàng như đối với mụn đầu đen vậy.

giải quyết được 80-90% vấn đề mụn đầu đen trên mũi.

dưỡng ấm cho vùng da sau khi sử dụng tốt, kiểu bóng bóng như mũi sao hàn.
lúc bóc em ý ra không hề gây đau rát.
-
🧐hướng dẫn sử dụng:
-
👉nên rửa mặt sạch,xông mặt bằng nước ấm càng tốt (có thể lấy bông tẩy trang thấm nước nóng ấm đắp vào vùng mũi 3-4 phút) để mềm lỗ chân lông dễ ra mụn đầu đen hơn.
-
👉nhẹ nhàng xé gói goodbye blackhead ciracle, lấy miếng bông ra và đắp lên mũi. 1 miếng bông rất dày, bạn có thể tách ra làm đôi để đắp thêm xuống cằm, má, hoặc trán (nơi có nhiều mụn cám) vì không chỉ mụn đầu đen mà em ý còn có tác dụng với cả mụn cám nữa cơ.
-
👉Để khoảng 40 phút sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.
-
👉sau đó gỡ miếng bông ra rồi dùng đầu nặn mụn ấn nhẹ nhàng lên vùng da trên mũi sẽ thấy mụn đầu đen trồi lên một cách kinh hoàng và thú vị. sau đó lấy đầu bông để gạt chúng đi.
rửa lại mặt bằng nước thật lạnh và bôi toner, nước hoa hồng lên phần mũi để se khít lỗ chân lông.

comment 1 star 43 2 weeks ago