Loading...
Instagram Public Photos with #الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي

الشَخصيِة الجذِآبةُ
《تَنبِعُ منِ》
#أنَاقِةُ_الفگِر ' #وحَلآِوةُ_الروِحُ .
.
.
.
.
.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 1 star 62 Yesterday

#والحيِآاة_جميِلةُ بجِميع #ألوَآنِهآا ،
فقِط گَن معَ #الله ليِبقي گُل شيء معَگ .
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 7 star 91 3 days ago

#عیِد_سعیِد
أهَليِ ' أحَبابِي ' أصَدقائِي ..
گِل عآِامُ وأنتوُ بألِف خيِر ينعَاد عليِنآا وعليِگمُ باليِمنُ والبرِگاتّ ❤ .
#بتَمنيِ_لگِمُ_أحلِي_عيّد 😍.
.
.
.
.
.
.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 11 star 54 5 days ago

مَؤلِم أنِگ #تَودع_رمضِانُ ولِم يزدِد فيِه عَملِگ ، ولآا تعِلمُ إنِ گنِتُ تَعيِش لرمَضِان الَقادِم .
مَؤلِم أنِ تَودع رمضِان وهوُ منِ هوُ منِ الشِهوُر ( شهرُ الرَحمِاتِ والغفِران والعتِق منِ النَيرِان )
ربِح فيَه منِ ربِح
خسِر فيَه منِ خسِر
جعِلناً الله وإياِگم ممِن ربِح .
قال أبِن مسعوِد رضيِ الله عنهُ "مِا ندِمتُ علىِ شَيء نَدمِي علىِ يومُ غرُبِت شمِسهُ نقِص فيِه أجليِ ولِم يزدِ فيِه عَمليِ " .
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 2 star 53 6 days ago

#شَغِل البَيتِ فِ #أوَاخِر_رَمضِآانّ مآلِهُ نَهآيِةّ 😏! .
.
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 3 star 64 2 weeks ago

#صوماً_مقبولاً_وأفطاراً_شهياً .. .
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 47 2 weeks ago

23 | من رمضآان 🌙 '
#فطِورُ عالبحِر مع #عَيلتِي الجميَّله رَبِي مآا يَحرمِني منگِم يآاربّ ❤ .
#صوماً_مقبولاً_وأفطاراً_شهياً .. .
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 7 star 113 2 weeks ago

إنَهآاِ #الليِلةُ_المبارِگةُ ، وأفَضل لياِلي الدهرُ ، وخَير سَاعاِت العمرُ
 قال الله تعالى:- (إناِ أنَزلنِاهُ فِي ليَلِة الَقدِر ، ومِا أدراگُ مِا ليَلِة الَقدِر ).
#جَمعِة_مَباِرگةُ .
.
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 2 star 67 2 weeks ago

#صَیاِماً مقِبوُلاً وأفطِاراً شَهِياً .
.
.
.
.
.
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 60 2 weeks ago

أنآا من #حمّامِه والعُوده حقيِ
#عَائِدونُ '
#مَفتِاحُ_العوِدةّ .
#رَجعيِن_يآا_بلآدِي '
#أَرضيِ #وَطنيِّ '
#مِآا_نَنسىِ_أرَاضِيناً '
#أنِآا_رَآجِع 'مِن فَلسِطين إلي #حمّامِِة 🕊.
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 71 3 weeks ago

#أنِآا_رَآجِع .
مِن #فَلسِطين إلي #حمّامِِة 🕊.
#فَلسطينِيةُ_وأفِتخرّ ❤ .
.
.
. .
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 89 3 weeks ago

15 | رمضآان 🌙🌟.
أَگتمِل القمرُ وأنتَِصفُ الشِهر ؛ رِبي گمآا بَلغتنِآا #نصفُ_شِهرگ_الفضِيل بَلغنِآا إگمِال عدتهُ وإدراِگ #لیلِة_القَدر وأگتبِناً فيِه مِن عتقِائگ من النَار 🌸🍃.
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 49 3 weeks ago

شگِلگُم هیِگآا قَبل #الأذآنّ_الَفجِر بَدقيِقه 😂😂 .
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 6 star 92 3 weeks ago

رَمضِآان مِع #گنگوُنه غیِر 🤗😘 .
يسعِدلي أيِآاه ❤
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 0 star 85 3 weeks ago

9 مِن #رَمضِآان
طَيب الله #جَمعتِگمُ وبَآارِگ أعمآلِگمُ وأسعد مسآئِگمُ تقبِلُ الله طَآعآاتِگمُ #وصَيآِام_مقبِولً. #رَمضِآان_گرّيِم 🌙🌟.
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 1 star 91 4 weeks ago

7 من رمَضِآان
الله بَلغِناً #رمَضآِانُ وأنِآا بأَحسِن حآِل اللهّمِ أجعلناُ فيهِ مِن الَصائمِينُ وطَهرِناً من #الَذبِوبّ ❤.
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 4 star 85 4 weeks ago

أَهلاً بِشُعورِ السَلآم #أَهلاً_رَمضآان 🌙🌟. .
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 2 star 91 5 weeks ago

الَلهِم بَلغِنا #رَمضِآان برِوحُ أَنقىِ وقَلِبُ أَتقىِ وعَمِل أَرقىِ 🙏♥️ .
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 4 star 85 last month

#گنگوُنه ضَيفنِآا الجدِید الَسنِه ف #رمضِآانَ 🌟🌜 .
.
.
. .
.
#تصويري 📱👍.
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 5 star 111 last month

گُل عآﻡ ﻭأنتوُ ﺑِﺨﻴﺮ 🌟🌜،گُل عآم ﻭأنتوُ ﻣَﻠﻴﺎنيِن ﻓﺮﺡّ ﻭﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺍﻟﺤُﺰﻥ ،گُل عآﻡ ﻭأنتوُ ﺭﻭﻭُحگِم عآﻣﺮﺓ ﺑِﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،گلُ عآم ﻭأنتوُ ﺑﻴﻦ إﻟﻠﻲ #بتحبيهُم .
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺒﺸّﺮگم ﻣﻊَ #رمضآاﻥ بِگل ﺃُمنيآتگم ، ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴْﻌﺪگم ﻭ َﻳﺮﻳﺢ قلبگم ﻣِﻦ گل ﻫﻢ مُمگن ﻳﻨﺰّﻝ ﺩمعتگُم 😊🌹 حبيبآاتي #رمضآان_گريم_أنشآاءالله❤ . .
.
. .
#jojo #استقرام#غرد_صورة#فلسطين_غزة#صورة#رمزيات#عبارات#هشتاقات#تصميمي#تصويري#عرب#فوتو#صورة#صور#فوتو#فولو#ﻵيك#رأيكم_كومنت#استقرام_عربية#لقطة_ﻵيك_غرد#أبتسامة
#أدعموني_بﻵيك_وكومنت ،
#الله_يسسعد_من_تفاعل_في_بروفايلي_ويجعل_دارك_وداركم_جنه_الفردوس_اﻷعلي ،
#صباح_الخير#مساء_الخير😊.

comment 12 star 125 last month