Loading...
 

0 posts
0 followers
0 following
@ -  | Clicked by @dineshchirnerkar -  आयुष्य हे अनेक रंगानी भरलेलं आहे. यात प्रत्येकाला सगळ्याच गोष्टी सहज प्राप्त होईल अशी अंधश्रद्धा बाळगणे चुकीचे ठरेल. अनेकांच्या आयुष्यात काही न काही कमतरता असतेच. त्यावर मात करून आयुष्य जगण्यात खरी मजा आहे. आज आपल्या जवळ चांगलं घर, पैसा जरी असेल तरी आयुष्यात हेच सर्वकाही महत्वाचे आहे हा गैरसमज बाळगणे चुकीचे आहे.
आयुष्य जगताना त्यात अनेक चढ उतार येत असतात. त्याला सामोरं जाऊन असेल त्या परिस्थितीशी सामावून घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
.
.
.
Curated & Selected by @lazysince1995
.
.
.
.

#_mig #maharashtra_ig #TripotoCommunity
#traveller #travelphotography #uran #saltman #shotonphone  #incredibleindia #wonderful_mh #konkan_bhumi #konkan_ig #shotonpocof1 #ShotOnPOCO #sweetener #mobilephotography #wanderlust
Clicked by @dineshchirnerkar - आयुष्य हे अनेक रंगानी भरलेलं आहे. यात प्रत्येकाला सगळ्याच गोष्टी सहज प्राप्त होईल अशी अंधश्रद्धा बाळगणे चुकीचे ठरेल. अनेकांच्या आयुष्यात काही न काही कमतरता असतेच. त्यावर मात करून आयुष्य जगण्यात खरी मजा आहे. आज आपल्या जवळ चांगलं घर, पैसा जरी असेल तरी आयुष्यात हेच सर्वकाही महत्वाचे आहे हा गैरसमज बाळगणे चुकीचे आहे.
आयुष्य जगताना त्यात अनेक चढ उतार येत असतात. त्याला सामोरं जाऊन असेल त्या परिस्थितीशी सामावून घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
.
.
.
curated & selected by @lazysince1995
.
.
.
.

#_mig #maharashtra_ig #tripotocommunity #traveller #travelphotography #uran #saltman #shotonphone #incredibleindia #wonderful_mh #konkan_bhumi #konkan_ig #shotonpocof1 #shotonpoco #sweetener #mobilephotography #wanderlust
comment 0   star 0 May 2019
No comments yet.
Loading...
Recent media from @
No recent media is found.